WARUNKI KLIMATYCZNE

Klimat ma w województwie bielskim bardzo urozmaicony charakter, co związane jest ze zróżnicowaną rzeźbą terenu. O stopniu tego zróżnicowania świadczy fakt, że występuje tu klimat zarówno kotlinowy (kotlina Żywiecka i Oświęcimska), górski (Klimczok i Szyndzielnią) jak i wysokogórski (Pilsko i Babia Góra).

W Beskidach notujemy największą – po Tatrach — ilość opadów atmosferycznych, które są nieraz źródłem gwałtownego przyboru wód w rzekach i potokach górskich, a czasem i groź­nych powodzi.

Nagłe zmiany pogody są rezultatem zderzenia mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Przynosi ono z sobą deszcze i mgły, a przede wszystkim różnej intensywności wiatry, prze­ważnie południowe (halny), jak również południowo-zachodnie i północno-zachodnie (orawski).

Obfite są w Beskidach opady śniegu, którego pokrywa utrwala się z reguły najpierw w partiach górskich, a dopiero później w dolinach. Najlepsze warunki narciarskie panują, jak wykazały najświeższe badania, w lutym, a poza tym w grudniu, w styczniu i w marcu. Na Pilsku i na Babiej Górze najbardziej ustabilizowana pogoda występuje-na przełomie marca i kwiet­nia; w szczytowych partiach-leży wówczas gruba pokrywa śnież­na, zaś nocą notuje się temperatury minusowe.

Na wysokości powyżej 1000 m npm grubość pokrywy śnieżnej sięga 1,5 m; przykładowo tak jest na Skrzycznem, Wielkiej Raczy i na Baraniej Górze. W najwyższych partiach Pilska i Babiej Góry warstwa śniegu dochodzi do 2 m. Najwięcej dni z pokrywą śnieżną wykazują: Zwardoń (110), Korbielów (90), Szczyrk (80), Zawoja (75) i Wisła 70), zaś spośród gór Pilsko (130-150), Babia Góra (125), Stożek (120), Skrzyczne (115), i Barania Góra (110). Na Pilsku śnieg zalega mniej więcej od połowy listopada do połowy kwietnia i dłużej. Ma to ważne znaczenie dla rozwoju zarówno turystyki narciarskiej, jak i nar­ciarstwa zjazdowego.

Województwo bielskie zalicza się do regionów korzystnych pod względem klimatycznym. Wyróżniają się pod tym wzglę­dem takie zwłaszcza miejscowości, jak Brenna, Bystra, Istebna, Maków Podhalański, Jaworze, Zwardoń oraz Ustroń.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.