KONIAKOW

Niewielka osada stanowiła aż do początków XX w. część Istebnej. Próby rozszerzenia osadnictwa jeszcze w XVIII w. utrudniane były przez cieszyńskie władze z uwagi na związane z tym trzebienie lasów, co zwiększało zagrożenie granicy od strony węgierskiej. Budowane przez osadników chałupy były palone; najdawniejsze zachowały się z r. 1712. W tym mniej więcej okresie Komora Cieszyńska doszła do przekonania, że większe wpływy może uzyskać pobierając opłaty od bydła ani­żeli z eksploatacji lasów.

Koniaków był typową wsią pasterską, dowodzą tego m. in. nazwy przysiółków. Nawet w w. XIX, gdy stał się siedzibą od­rębnej gminy (1816), pod uprawę przeznaczano zaledwie ‚/i gruntów. Część trudniących się wypasem mieszkańców nie po­siadało stałych domostw — latem przebywała w prymitywnych szałasach, a zimą kątem u cudzych.

Miejscowość jest najwyżej położoną wsią w śląskiej części Beskidu; centrum leży na wysokości 700—740 m npm, zabudo­wania rozrzucone są jednak po stokach górskich, spośród któ­rych wyróżnia się Ochodzita (894 m npm). W tworzącej gminę trójwsi Koniaków cechuje się najbardziej atrakcyjnym poło­żeniem. Z Ochodzitej i Kociego Zamku widać nie tylko rozległą panoramę Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, lecz również — przy sprzyjających warunkach atmosferycznych — szczyty Małej Fatry i tatrzańskie turnie.

Wieś słynie z rozwiniętej twórczości ludowej; najbardziej znane stało się tutejsze koronkarstwo. Za właściwą twórczynię słynnej „szkoły” koniakowskiego koronkarstwa słusznie uchodzi nie żyjąca już Maria Gwarkowa, której tradycje kontynuuje synowa Zuzanna Gwarek i skupiony wokół niej zespół. Dobre rezultaty uzyskuje także Helena Kamleniorz, która wykorzystuje przejęte od koronkarek wzory używając w charakterze tworzywa wełnę. Od 1952 r. działa zespół regionalny KONIAKÓW.

Wieś ma świetne warunki dla uprawiania narciarstwa, wy­korzystaniu których sprzyja wyciąg narciarski na Ochodzitej i niewielkie skocznie. Wywodzi się stąd wielu znanych zawod­ników, przede wszystkim biegaczy. Koniaków stanowi także bazę szkoleniową narciarzy Klubu Sportowego ROW Rybnik. Linia PKS do Wisły, Żywca, Skoczowa i Cieszyna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.