WEEKEND

Położenie Krakowa jest tak korzystne, że spędzenie weekendu w atrakcyjnej okolicy podmiejskiej, nie sprawia żadnego kłopotu. Można pojechać do Ojcowskiego Parku Narodowego (patrz: Ojców), nad jezioro Rożnowskie, do Rabki, Muszyny, do Zakopanego. W odległości raptem 30 km leży Zarabie — dzielnica Myślenic położona za Rabą. Ta -okolica szczególnie przyciąga mieszkań­ców Krakowa, którzy budują tu sobie wille, domki letnie. Raba obfituje w pstrągi, jest tu wypożyczalnia kajaków, restauracje, kawiarnie, hotel, wspaniałe tereny spacerowe.

WIANKI

Niegdyś podczas najkrótszej w roku nocy, w wigilię św. Jana (24 czerwca), według prastarego zwyczaju odbywały się sławne sobótki. Palono wówczas ogromne ogniska i bawiono się przy nich do rana. W Krakowie zwyczaj ten został zakazany po pamiętnym poża­rze miasta w r. 1850. W to miejsce przy­jął się inny zwyczaj: dziewczęta wiły z kwiatów wianki i z płonącą świecą po­środku puszczały je na wodę, z zachowa­nia się wianka wyciągając różne wróż­by. Kiedyś puszczano wianki na Ruda- wie, a potem na Wiśle. Ten coroczny zwyczaj organizowany jest obecnie w ra­mach Festiwalu „Dni Krakowa”. Uro­czystość jest bogatsza o historyczne wi­dowisko „Światło i dźwięk”, tańce, wy­stępy, koncerty, urządzane pod Wawelem. Wianki gromadzą corocznie tysiące lu­dzi — krakowian i przybyszów z innych miast, którzy obserwują to piękne i barw­ne widowisko z wiślanych wałów między Skałką — Wawelem — Mostem Dębnic­kim.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.