MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Znaj­duje się ono w najstarszym budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego — w XIV- -wiecznym Collegium Maius. Przez wieki była to siedziba Uniwersytetu, potem mieściła się tu Biblioteka Jagiellońska, a obecnie — Muzeum Uniwersytetu Ja­giellońskiego, a w części budynku — In­stytut Historii Sztuki. W salach na parte­rze, tzw. lektoriach, przechowuje się pa­miątki z historii nauk przyrodniczych. Tu według legendy pobierali nauki w Sali Alchemicznej XVI-wieczni czarnoksięż­nicy — Faust i Twardowski. Obok w lek­torium Gelena słuchał wykładów Mikołaj Kopernik. W narożnej sali I piętra, zwa­nej Librarią lub Węgielnicą, powstawała Biblioteka Jagiellońska; tu gromadzono pierwsze księgi dla Uniwersytetu. Obok w Izbie Wspólnej — Stuba Communis — profesorowie zbierali się na wspólne po­siłki, na narady. Dziś przyjmuje się tu ważnych dla Uniwersytetu gości. W dwóch następnych salach mieści się skar­biec uniwersytecki z wieloma bardzo cen­nymi przedmiotami. Wśród średniowiecz­nych insygniów rektorskich jest tu także tzw. berło królowej Jadwigi z r. 1400, berło kardynała Oleśnickiego z r. 1454. Tu także znajduje się globus z r. 1510, na którym po raz pierwszy zaznaczono właśnie odkrytą Amerykę: „America terra noviter reperta”. Globus ten posiada mechanizm zegarowy i kalendarz. Naj­większą salą Collegium jest aula, nakry­ta drewnianym stropem kasetonowym z rozetami. Wyposażenie auli, to tron rektorski, stalle profesorskie, portrety królów-dobrodziejów. Nad renesanso­wym portalem widnieje dewiza krakow­skiej uczelni: „Plus ratio quam vis” — „Więcej znaczy rozum niż siła”.

MUZEUM APTEKARSTWA (ul. Baszto­wa 3)

Jest to jedna z największych tego typu placówek w Europie. Projekt założenia Muzeum powstał już w r. 1908 z inicjatywy Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dopiero jed­nak po II wojnie światowej, w latach 1947—51 powstało Muzeum Aptekarstwa liczące ok. 3 tys. eksponatów. W następ­nych latach dzięki swemu założycielowi 1 dyrektorowi dr Stanisławowi Proniowi, który zebrał eksponaty z ok. 1200 aptek w całym kraju — Muzeum Aptekarstwa bardzo się rozwinęło. Dziś liczy ono po­nad 150 tys. eksponatów. Znajduje się tu wiele niezwykle cennych przedmiotów mówiących o dawnej sztuce aptekarskiej: przyrządy laboratoryjne; barokowe, ze spiżu, marmuru; zbiór godeł aptecznych; meble itp. Przy Muzeum znajduje się bi­blioteka, a w niej wiele białych kru­ków — cenne starodruki od r. 1495, dzieła farmaceutyczne z wieków późniejszych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.