Archive for the ‘województwo bielskie’ Category

ZABYTKI

Kościół pw. św. Krzyża, przy ul. Świętokrzyskiej powstał z końcem XIV w., przed lokalizacją nowego miasta. Poświęce­nie odbyło się w 1428 r. W 1690 r. staraniem ks. Wojciecha Symelliusa, powiększono prezbiterium przez dobudowanie ko­listej absydy. Pierwotnie zbudowany w stylu gotyckim, wsku­tek przeróbek obiekt nabrał cech barokowych. We wnętrzu m. in. gotycki krucyfiks z 1400 r. [...]

ŻYWIEC

Miasto w centrum Kotliny Żywieckiej, w miejscu połączenia rzek Soły i Koszarawy. Otoczone masywami górskimi. Ważny węzeł kolejowy no trasie Katowice – Rajcza. Położone na szlaku drogowym łączącym Bielska-Białą i Katowice z miej­scowościami Beskidu Żywieckiego, Suchą Beskidzką, Zawoją i Zakopanem. Przez Żywiec biegnie też najkrótsza trasa samo­chodowa z przejścia granicznego w Cieszynie do Zakopane­go, Nowego [...]

ZEMBRZYCE

Położona na wysokości ok. 320 m npm wieś w widłach Ska­wy i jej dopływu — potoku Pałeczka. Rozciąga się u stóp Chełmu. Siedziba władz gminy, do której należą wioski: Marcówki, Sleszowice, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna. Powierzch­nia 40 km kw., liczba mieszkańców ponad 5 tys. Leży na tra­sie kolejowej Wadowice – Sucha Beskidzka. Linie PKS także [...]

ZAWOJA

Znana wieś letniskowa i turystyczno-sportowa w Beskidzie Wysokim, u podnóża masywu Babiej Góry. Liczy ok. 7 tys. mieszkańców. Zabudowana na długości 10 km, wzdłuż Skawi­cy oraz na stokach Babiej Góry. Składa się z przysiółków Czatoża, Markowe Rówienki, Barańcowa, Ryzowana, Norczak, Po- liczne i 13 innych. W skład gminy wchodzi także wieś Skawica. Łącznie powierzchnia 128,8 [...]

ZATOR

Urokliwe, obfitujące w zabytki miasteczko w kotlinie oświę­cimskiej, nad rzeką Skawą. Powierzchnia 11,6 km kw., liczba mieszkańców ok. 3 tys. Stanowi także siedzibę władz gminy, w której skład wchodzą: Graboszyce, Grodzisko, Laskowa, Łowiczki, Palczowice, Podolsze, Rudze, Smolice i Trzebieńczyce. Połączenia autobusowe m. in. z Oświęcimiem, Wadowicami i z Andrychowem. Początkowo była to wieś targowa, która [...]

WISŁA

Miasto w Beskidzie Śląskim, nad górnym biegiem rzeki, od której wzięła nazwę. Rzeka bierze początek z setek źródełek na stokach Baraniej Góry, wody których odprowadzają potoki Czarna Wisełka i Biała Wisełka, które tworzą Wisełkę, a na­stępnie Wisłę. Poniżej połączenia się obydwu potoków w Wiś- le-Czarnem, zbudowany został zbiornik o powierzchni 32 ha, dostarczający wody pitnej [...]

WILAMOWICE

Miasto nad Sołą i siedziba władz gminy, którą tworzą wios­ki: Dankowice, Hecznarowice, Pisarzowice, Stara Wieś i Zaso­lę Bielańskie. Miasto liczy 10,4 km kw., a gmina 46,2 km kw. powierzchni, liczba ludności odpowiednio 2,5 tys. i ponad 9,5 tys. Połączenia autobusowe m. in. z Kętami, Oświęcimiem, An­drychowem i Bielskiem-Białą. Miasto ma sięgającą wielu wieków tradycję, nazwa [...]

WĘGIERSKA GÓRKA

Duża, atrakcyjnie położona u ujścia Żabnicy do Soły wieś w Beskidzie Żywieckim (wysokość ok. 410 m npm). W skład gminy o tej samej nazwie, która ma powierzchnię 76,4 km kw. i ponad 13 tys. mieszkańców, wchodzą także wsie Cięcina, Ci- siec i Żabnica. Wokół nazwy miejscowości osnuto kilka podań ajtiologicznych; w rzeczywistości pochodzi od nazwy [...]

Gorzeń Górny

Wieś istniała już w XVI w., pierwsza wzmianka w 1419 r. W okresie międzywojennym żył tu i tworzył Emil Zegadłowicz (1888-1941), twórca grupy literackiej „Czartak”, która stano­wiła jeden z najbardziej oryginalnych ośrodków literackich, autor w znacznej części autobiograficznych powieści, tomików poetyckich i dramatu „Dopiek z kart”. Jego zasługą było też „odkrycie” i wylansowanie najbardziej znanego [...]

WADOWICE

Miasto nad Skawą na Pogórzu Śląskim, położone na wyso­kości ok. 265 m npm. Nazwę (pochodzi od nazwy osobowej Wad lub Wada) notują po raz pierwszy wykazy, świętopietrza z lat 1325-1327. Liczy ponad 14 tys. mieszkańców, powierzch­nia 10,1 km kw. Stanowi także siedzibę władz gminy, w której skład wchodzą: Babica (Babice), Barwałd Dolny, Chocznia, Gorzeń Dolny, [...]